Позвънете на
+359883350400

  • Начало
  • Предлагани услуги за кандидати за работа

Предлагани услуги за кандидати за работа

Регистрацията на лица търсещи работа чрез Агенция за подбор на кадри е безплатна и включва:

  • Подписване на договор.
  • Попълване на регистрационна карта.
  • Декларация за лични данни.

При подписване на договор е необходимо да представите следните документи:

  • професионална и актуална автобиография,
  • копия на дипломи доказващи придобито образование,
  • копия на свидетелства или удостоверения доказващи квалификация,
  • сертификати и други документи за придобити ключови компетентности,
  • препоръки от работодатели /при наличие/.

Регистрацията в база данни може да се осъществи след като попълните и подпишете договор за посредническа дейност по наемане на работа, регистрационна карта и декларация за лични данни. Сканираните копия на регистрационните документи и изискваната придружаваща документация изпратете на електронната ни поща [email protected].
След регистрацията всяко лице при желание получава консултация относно кариерното си развитие, сесия с психолог, насочване към обучение за придобиване на ключови компетенции, повишаване на квалификация, придобиване на квалификация.
Предоставените данни на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Сравнение на продукти